Menu Sluiten

Paardencoaching

Allereerst, wat is het niet? Het is niet door brandende hoepels springen, het is niet het berijden van een paard en het is zeker niet zweverig. Paardencoaching is een vorm van coaching waarbij gebruik gemaakt wordt van de sensibiliteit van paarden. Ervaren, ervaringsgericht leren, speelt hierbij een belangrijke rol. Paarden zijn meesters in spiegelen, in het lezen van onze lichaamstaal. Ze hebben geen oordeel en kunnen wat ze ervaren niet mooier maken. Een paard leeft in het hier-en-nu en zal heel directe feedback geven op jouw houding en emoties. Met hun non-verbale gedrag laten ze zien wat nodig is om in balans te komen, om keuzes te kunnen maken, om patronen te kunnen doorbreken en een nog betere versie van jezelf te worden. Niets zweverigs aan; jij ervaart immers zelf wat er gebeurt. Ik kijk naar de interactie tussen jou en het paard, naar de (soms hele kleine) signalen die het paard geeft en door het stellen van vragen komen we samen tot een beeld van jouw gevoel en tot een (meer) zelfinzicht.

Wat meer uitleg

Een paard is een vluchtdier en leeft in kuddes. Deze kudde biedt bescherming tegen natuurlijke vijanden. Samenwerking, harmonie en balans zijn nodig om te overleven. Zodra de kudde niet in balans is neemt de veiligheid voor de kudde af. Daarmee is het duidelijk dat het niet alleen belangrijk is om alert te zijn op mogelijke aanvallers maar ook op het welzijn van de andere leden van de kudde. Paarden gebruiken hiervoor non-verbale signalen. Bijzonder is te bedenken dat ook onze communicatie voor 90 tot 95% non-verbaal is. Door onze verbale vermogens vergeten we dat echter vaak. Paarden voelen haarfijn aan wanneer iets of iemand uit balans is. In het contact met mensen zien paarden ons op dezelfde wijze. Ze zoeken verbinding waarbij ze meteen onderzoeken of je een leider of juist een volger bent, of er balans is en wat de positie in de kudde wordt. Alles om er voor te zorgen dat de kudde veilig is. Ook als dit een mini kudde is die bestaat uit jou en het paard.

Wat gaat het brengen?

Coachen met paarden zorgt voor inzicht. Inzicht in persoonlijke kwaliteiten maar ook in valkuilen. Inzicht in (vastgeroeste) patronen of terugkerende thema’s. Het helpt je met het maken van (soms moeilijke) keuzes, bijvoorbeeld bij werk-vraagstukken. Het zorgt voor meer verbinding met jezelf, ook in het contact met anderen.

Paardencoaching is prima inzetbaar bij:

  • Loopbaanvragen: loop je vast in je werk, wil je veranderen maar je weet niet hoe of wat.
  • Persoonlijke ontwikkeling: onderzoeken van kwaliteiten en valkuilen.
  • Het krijgen of vergroten van zelfinzicht: wat is echt belangrijk voor je, waarom handel je zoals je handelt en wat doet dat met je omgeving.
  • Het maken van keuzes en/of prioriteiten stellen.
  • Het herstellen van balans.
  • Teamcoaching : communicatie, leiderschap.

Tot slot:

Ervaring met paarden is niet nodig. Zelfs als je paarden spannend of misschien ronduit eng vindt, nodig ik je van harte uit zelf te ervaren wat een sessie met paarden je brengt. Jij bepaalt zelf hoever je gaat tijdens een sessie. Het welzijn van zowel het paard als van jou staat voor mij voorop.